Adgangs- og parkeringsforhold

Al kørsel og parkering til Skovsneglen skal, som udgangspunkt, foregå ad indkørslen til Markledet nr. 20-22. Ved særlige arrangementer i Skovsneglen, som forældremøde, generalforsamling, fester og lignende er det tilladt at parkere på den store parkeringsplads bag Skovsneglen.

Selvom færdselsreglerne tillader en hastighed på 80 km/t. på Markledet, så henstilles der til, at udvise hensynsfuldhed overfor naboerne, såvel som andre trafikanter. Vi modtager desværre jævnligt klager og ønsker at bevare en god relation til både naboer og Vallø Stift, som Skovsneglen lejer sine bygninger af.