Bestyrelsen

I skovsneglen vil vi gerne sikre et tæt samarbejde mellem institutionsleder, bestyrelse, forældre og medarbejdere for at skabe de bedste rammer for vores unger. For at sikre det, så er der behov for at alle byder ind på udviklingen af institutionen. Her spiller Skovsneglens forældrebestyrelse en stor og vigtig rolle. Forældrebestyrelsen varetager institutionens overordnede ledelse og sætter retningen for institutionen i samarbejde med institutionslederen. Bestyrelsen fastsætter de pædagogiske og administrative principper for institutionen. Institutionslederen varetager den daglige administrative og pædagogiske ledelse.

Bestyrelsen, som består af børnehavelederen samt 5 forældrerepræsentanter. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde ca. 6-8 gange årligt og indkalder til generalforsamling som afholdes hvert år i april måned.

Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@skovsneglen-lellinge.dk.

 Ansvar  Forældre (børn)
 Formand Christian Simonsen (Cilje)
 Næstformand Peter Talarek-Andersen (Villads)
 Kasserer Stefan Hvidkjær Broed (Svea)
 Medlem Thomas Mindegaard Madsen (Sia)
 Medlem Julia Raniszewska (Vincent)
 Daglig leder Britt Esbjørn Nørdum