Bestyrelsen

Bestyrelsen, som består af børnehavelederen samt 5 forældrerepræsentanter, varetager den overordnede ledelse af børnehaven.

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde ca. 8-10 gange årligt og indkalder til generalforsamling som afholdes hvert år i april måned.

Bestyrelsen er ansvarlig for børnehavens økonomi, de sørger for at informere bl.a. via opslagstavlen om f.eks. kommunens politik på børnepasningsområdet, kurser omkring børnehavens pædagogik, foredrag i børnehaven osv. Desuden arbejder bestyrelsen med at søge fonde for at understøtte institutionens aktivteter og forbedringer.

Udadtil forsøger bestyrelsen gennem bl.a. pressen og lokalbladet ”Mozaik” at skabe opmærksomhed omkring vores institution ved at fortælle om dagligdagen, nye initiativer samt diverse arrangementer som foregår i institutionen.

Den daglige ledelse og drift af institutionen varetages af den pædagogiske leder. Lederen forvalter desuden driftsaftalen med Køge Kommune og ”forhandler” herunder det årlige tilskud fra kommunen.

Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@skovsneglen-lellinge.dk.

Referater fra bestyrelsesmøder kan findes i institutionens dropbox.

 Ansvar  Forældre (børn)
 Formand Jens Meyerdierks (Johan & Jonas)
 Næstformand Christian Simonsen (Celia & Conrad)
 Kasser Julia Raniszewska (Vincent og Victoria)
 Medlem Stefan Hvidkjær Broed (Svea)
 Medlem Peter Talarek-Andersen (Karolina & Villads)
 Daglig leder  Annette Christensen