Daglig kommunikation

Goddag
Vi lægger vægt på den daglige personlige kontakt med jer som forældre og jeres børn. Derfor er det vigtigt for os at I sørger for at komme og sige goddag når I afleverer og husker at komme og sige farvel inden I går hjem.

Dette gør også, at vi som institution, har mulighed for at få den daglige kontakt og kan overlevere og få informationer som kan være vigtige, men det kan også bare være for at høre hvordan dagen er gået.

Farvel
Vi hopper farvel med børnene hver dag – hvilket gør at vi har set børnene i øjnene inden de er gået hjem.
Mens vi hopper farvel bliver der sagt; “Farvel og tak for i dag og på gensyn i morgen.”

Dette er vigtigt for os som institution og vi ser gerne at forældrene støtter os i dette og opfordrer børnene.

Fri
Ring på vores telefonnummer; 23 87 70 55 og informer institutionen om at jeres/dit barn holder fri.