Traditioner og fødselsdage

I Skovsneglen går vi ind for gentagende og genkendelig rytme i hverdagen, ugen og året.
Årets gang
Årets rytme markeres af årstids-fester, og disse præger livet i børnehaven. Forberedelserne gøres gennem sanglege og eventyr, praktiske sysler, såsom at bage, male, klippe og klistre.

Nogle fester er sammen med forældrene, andre ligger i formiddagstimerne.

Fastelavn
Vi afholder fastelaven med udklædning og tøndeslagning.

Forestilling og afslutning for storbørnsgruppen
Børnene optræder og vi siger tak for tiden i børnehaven til de kommende skolebørn.
Vi starter med forestillingen og herefter er der spisning. Alle forældre medbringer en ret og evt. kage til fælles buffet og kaffebord. Husk egen service og drikkevarer.

Påske
Vi klipper og pynter op til påske og vi laver reder af græs og grene, som vi lægger ud til påskeharen. I rederne lægger vi gulerødder, som haren forhåbentligt bytter til noget lækkert.

Høstbazar
Den 1. lørdag i september afholder institutionen en høstbazar. Den har flere funktioner. Dels kan vi her skaffe penge til børnenes dagligdag til indkøb af legetøj (lidt større ting) og indkøb til ekstraordinære opgaver såsom materialer til et legehus eller andet.

Høstbazaren er også et åbent hus arrangement, hvor interesserede kan kigge indenfor.

Lanternefest
Den 1. fredag i november holder vi Lanternefest i institutionen for børn og forældre.

Festen starter kl. 17.00 hvor vi går afsted i mørket med vores hjemmelavede, tændte lanterner.
Vi synger lanternesangene og hvis vi er heldige, møder vi vægteren Morten med sin store lanterne og en kurv fuld af sol-, måne- og stjernekager.
Efterfølgende spises der mad i børnehaven. Hver familie medbringer egen service og drikkevarer.

Jul
Vores juletradition er med juleværksteder og daglig julehygge.
Hver dag fortælles der juleeventyr og synges sange.
I december måned afholder institutionen julefrokost for børnene, dvs. at børnehaven og vuggestuen hver især sørger for frokost til børnene, og der afholdes julehygge for forældrene.

Månedens fødselsdag Flag1

I børnehaven holder vi børnenes fødselsdag den sidste fredag i hver måned.
Fødselsdag bliver afholdt på følgende måde:

De enkelte fødselsdagsbørn har en ret med hver, til alle børnene i børnehaven. Hvad børnene skal have med bliver arrangeret med den pågældende voksen.

Der bliver sunget fødselsdagssang og slinge-slange fødselsdagslange sang.
Børnene får en lille gave i form af en sten. Denne tradition er fra dengang Skovsneglen var en Rudolf Steiner institution og har fulgt med igennem årene.

Vuggestuebørnenes fødselsdag fejres på selve dagen. Hvis man ønsker at medbringe noget til uddeling, aftales dette med personalet. Forældrene er velkommen til at deltage.