Traditioner og fødselsdage

Årets gang

I Skovsneglen går vi ind for gentagende og genkendelig rytme i hverdagen, ugen og året. Årets rytme markeres af årstids-fester, og disse præger livet i børnehaven. Forberedelserne gøres gennem sanglege og eventyr, praktiske sysler, såsom at bage, male, klippe og klistre. Nogle fester er sammen med forældrene, andre ligger i formiddagstimerne.

Fastelavn
Vi afholder årligt fastelaven med udklædning og tøndeslagning for både børnehave og vuggestue.

Afslutning for storbørnsgruppen
Inden storbørngruppen staer i SFO i april måned afholdes afslutning for storbørnsgruppen. Børnene optræder og vi siger tak for tiden i børnehaven til de kommende skolebørn. Vi starter typisk med den store årlige “skoleforestilling” og herefter er der fællesspisning.

Høstbazar
I september afholder Skovsneglen typisk høstbazar. Høstbazaren er en god enledning for børnene til at vise famile og venner, hvor de til daglig slår deres folder. Derudover plejer høstbazaren også, at være en årligt tilbagevendene tradition, hvor unger og familer, der tidligere har haft tilnytnng til institutionen kan kigge forbi og hilse på pædagogerne og gamle venner. Høstbazaren er også bare åbent hus arrangement, hvor interesserede kan kigge forbi. Indtjeningen fra høstbazaren bruges til at forsøde ungernes hverdag i Skovsneglen hvadenten det er ture eller legeredskaber til legepladsen.

Lanternefest
Den 1. fredag i november afholdes hvert år Lanternefest for børn og forældre. Vi går afsted i mørket med vores hjemmelavede lanterner og synger lanternesangen og hvis vi er heldige, møder vi vægteren Morten. Morten passer på skovene omkring os og Morten plejer at snakke om, at børnene har været gode til at passe på skoven i årets løb. Efterfølgende spises der mad i børnehaven.

Jul
Vores juletradition er med juleværksteder og daglig julehygge. Hver dag fortælles der juleeventyr og synges sange. I december måned afholder institutionen julefrokost for børnene, dvs. at børnehaven og vuggestuen hver især sørger for frokost til børnene, og der afholdes julehygge for forældrene.

Fødselsdage

I børnehaven holdes der i udgangspunktet fødselsdag den sidste fredag i hver måned Her fejrer vi alle børn der har haft fødselsdag i månedens løb. De enkelte fødselsdagsbørn har en ret med til fredags-frokosten hver. Børnehavens medarbejdere koordinerer med forældrene hvad børnene skal have med.

Der bliver sunget fødselsdagssange og børnene får en lille gave i form af en sten, hvilket er en tradition som har fulgt med institution igennem årene.

Vuggestuebørnenes fødselsdag fejres i udgangspunktet på selve dagen. Hvis man ønsker at medbringe noget til uddeling, så aftales dette med personalet. Barnets forældre er velkomne til at deltage.