For nye børn

Skovsneglen er en puljeinstitution og det betyder, at den pasningsordning du har valgt til dit barn, drives af en forældre-baseret bestyrelse.  I Skovsneglen har du indflydelse på dit barns hverdag og er med til at sætte retning. Skovsneglen har driftsoverenskomst med Køge Kommune, hvilket bl.a. betyder at børn visiteres til Skovsneglen via pladsanvisningen. Det betyder også at har de sammen muligheder og vilkår for søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud, som i de kommunale pasningstilbud i Køge kommune.

Båret af forældrenes engagement
Vi har i Skovsneglen brug for forædrenes kompetencer. Vi har behov for at forældre både kan og vil levere en indsats hvad enten det er med hænder og/eller hoved for, at vi kan give de bedste rammer for børnene. Der er mange opgaver vi skal have løst i både bestyrelse og Skovsneglens støtteforening.

Vi har 2 årlige arbejdsdage, og diverse arrangementer i løbet af året, som kun kan lade sig gøre, hvis forældrene leverer en indsats.

Forældrenes og pædagogernes engagement strækker sig ud over bare at mødes i garderoben ved aflevering og afhentning.

  • Vi har forældrekaffe i forbindelse med afhentning et par gange i kvartalet, hvor vi snakker over en kop kaffe mens ungerne leger.
  • Vi har forældrefester,
  • Vi tilbyder mentor-ordninger til nye børn og deres forældre, hvor engarvet Skovsnegle-forælder kan hjælpe med at finde svar på alle de spørgsmål der kan være i forbindelse med opstart.

Vi gør hvad vi kan for at skabe en hyggelig ramme og opbygge relationer for både vores egen fornøjelse, mnn også for ungernes skyld. Vi tror på, at den gode atmosfære mellem os, som smitter af på ungerne i det daglige.