Nye børn

Skovsneglen er en puljeinstitution og det betyder at den pasningsordning du har valgt til dit barn, drives af en forældre-baseret bestyrelse. I vores tilfælde har vi en driftsoverenskomst med Køge Kommune.  I Skovsneglen har du som forældre altså mere direkte indflydelse på dit barns hverdag og er med til at bestemme hvilken institution Skovsneglen skal være for dit barn. Børnene visiteres til Skovsneglen via pladsanvisningen og du har de sammen muligheder og vilkår for eks. søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud, som i de kommunale pas-ningstilbud i Køge kommune.

Båret af forældrenes engagement
Vi har i Skovsneglen brug for forædrenes kompetencer. Vi har behov for at forældre både kan og vil levere en indsats hvad enten det er med hænder og/eller hoved for, at vi kan give de bedste rammer for børnene. Der er mange opgaver vi skal have løst i både Bestyrelse, Støtteforeningen og festudvalget.

Vi har 2-4 årlige arbejdsdage, og diverse arrangementer i løbet af året, som kun kan lade sig gøre, hvis forældrene leverer en indsats. Vi har derfor en forventning om at forældrene byder sig til ved arbejdsdage m.m.

Forældrenes og pædagogernes engagement strækker sig ud over bare at mødes i garderoben ved aflevering og afhentning.

  • Vi har forældrekaffe i forbindelse med afhentning et par gange i kvartalet, hvor vi snakker over en kop kaffe mens ungerne leger.
  • Vi har forældrefester samt dame- og herrearrangementer,
  • Vi tilbyder mentor-ordninger til nye børn og deres forældre, hvor engarvet Skovsnegle-forælder kan hjælpe med at finde svar på alle de spørgsmål der kan være i forbindelse med opstart.

Vi gør hvad vi kan for at skabe en hyggelig ramme og opbygge relationer for både vores egen fornøjelse, mnn også for ungernes skyld. Vi tror på, at den gode atmosfære mellem os, som smitter af på ungerne i det daglige.