Nye børn

Det er meget individuelt for hver enkelt barn, hvor lang en indkøring barnet behøver. Vi opfordre til at vi sammen drøfter hvordan lige netop jeres indkøring skal foregå. Dette kan vil evt. aftale ved jeres første besøg i Skovsneglen.

Forældresamtale efter 3 måneder
Der vil komme en invitation til en samtale 3 måneder efter barnet er startet i børnehaven/vuggetsuen. Tilbuddet om samtale er frivilligt. Forældre er naturligvis altid løbende velkomne til at bede om en samtale.

Der tilbydes desuden en forældresamtale om det enkelte barn en gang om året i oktober.