Tilbage til Om Skovsneglen

Pædagogik

Nøgleordene hos Skovsneglen er glæde, rollemodel, helhed og at gøre en forskel.

I Skovsneglen lægger vi vægt på en gentagende og genkendelig rytme i hverdagen, ugen og året.

I børnehaven lader vi først og fremmest børnene være legebørn. Vi bruger rim og remser, der imødekommer børnenes trang til gentagelser, som giver næring til fantasien. Vi er som voksne bevidste om vores status som rollemodeller, hvilket kan fungere som inspirationskilde. Det er både i de praktiske gøremål såvel som frie og planlagte lege.

De skal møde engagement fra de voksne, men også have ret til et ”privatliv”, og finde hjørner og kroge hvor man kan lege uden konstante forstyrrelser.

Vi ønsker at opnå en styrkelse af børnenes sanser og fantasi f.eks. ved hjælp af legetøj af naturmaterialer og sanglege.

Vi arbejder hen imod at børnene skal se sig selv som ligeværdige medspillere, de skal møde omsorg og anerkendelse i det daglige. Vi arbejder på at børnene skal være så selvhjulpne som muligt.

Børnene bliver mødt med nærvær og respekt med plads til forskellighed.

Der er både inde- og udendørs inspirerende muligheder for mange slags rolle- og konstruktions lege. Det er vigtigt at børnene bliver ”gode legere”. Rollelege udvikler fantasien og sociale kompetencer og giver venskaber. Legen giver træning i konfliktløsning og forhandlingsteknik.