Opstart af nye børn

Det er individuelt for hver enkelt barn, hvor lang en indkøring barnet behøver. Nomalt drøfter vi derfor inden opstarten, hvordan lige netop jeres indkøring skal foregå.

Forældresamtale efter 3 måneder
3 måneder efter barnet er startet i børnehaven/vuggetsuen vil forældrene blive tilbudt en samtale om opstarten. Forældre er naturligvis altid løbende velkomne til tale med pædagogerne, men samtaler af længere varighed med institutionslederen af hensyn til de andre børn i institutionen og af respekt for at I som forældre får dedikeret den tid I har behov for.

Alle børn i institutionen tilbydes normalt en forældresamtale en gang om året i oktober.

Husk ved opstart

  • at tilmelde jeres barn til madkasse-ordningen.
  • at tilmelde jeres barn til Støtteforeningen.

Kontakt institutionslederen, hvis I har spørgsmål.