Pædagogik

I Skovsneglen skaber vi livsduelige individer med mod på livet og evnen til at begå sig i forpligtende fællesskaber.  Børnene bliver mødt med nærvær og respekt med plads til forskellighed. Vi lægger vi vægt på en gentagende og genkendelig rytme i hverdagen, ugen og året.

I børnehaven lader vi først og fremmest børnene være legebørn. Vi bruger rim og remser, der imødekommer børnenes trang til gentagelser, som giver næring til fantasien. Vi er som voksne bevidste om vores status som rollemodeller, hvilket kan fungere som inspirationskilde. Det er både i de praktiske gøremål såvel som frie og planlagte lege.

Børnene skal møde engagement fra de voksne, men også have ret til et ”privatliv”, og finde hjørner og kroge hvor man kan lege uden konstante forstyrrelser. Vi arbejder hen imod at børnene skal se sig selv som ligeværdige medspillere, de skal møde omsorg og anerkendelse i det daglige. Vi arbejder for at børnene skal være så selvhjulpne som muligt.

Skovsneglens pædagogiske fundament

Vores pædagogiske træ