Støtteforeningen

Støtteforeningens midler går til forsødelse af børnenes hverdag i form af indretning af lejeplads, indkøb af nyt legetøj og udflugter m.m. Støtteforeningen består af en forældrevalgt bestyrelse, som samarbejder med den daglige leder og bestyrelsen for at planlægge udflugter, koordinere forbedringer og vedligeholdelse af institutionen. Støtteforeningens midler er baseret på kontingent, som indbetales af medlemmerne, og indtægter fra den årlige høstbazar samt eventuelle gaver og frivillige bidrag.

Støtteforeningen arrangerer ca. 2 arbejdsdage (typisk lørdage eller søndage) om året hvor det forventes, at minimum en forælder deltager.

Det er frivilligt at være medlem af støtteforeningen. Prisen er 275 kr. pr. barn pr.
kvartal, som betales forud d. 30. januar, 30. april, 30. juli, 30. oktober.

Medlemskab af støtteforeningen skal betales til konto nr. 6060-5833569. Overførslen skal mærkes med barnets navn og efternavn.

Vi ser gerne, at alle børn melder sig ind i støtteforeningen for at kunne tilbyde børnene de bedste rammer.

Støtteforeningens bestyrelse:

Ansvar Forældre 
Formand Ina Meyerdirks
Kasser Christina Møller Simonsen 
Bestyrlsesmedlem Martin Broed 
Medlem Michael Berth Lillelund

 

Kontingent

Kontingent (støtteforeningen) Penge som indbetales til støtteforeningen er til ”ekstra” ting, som måtte ønskes, som f.eks. udflugter, etablering af legeplads, borde og bænke samt materialeindkøb til forbedringer og vedligeholdelse af institutionen. Hvert kvartal indbetales der 275 kr. til konto nr. 6060-5833569.

Madordning

Da vi er er en udeinstitution, så passer madpakker bedre ind i vores dagligdag, hvor ofte spiser i skoven. Derfor har vi fravalgt en madordning. I stedet indbetales til Skovsneglens obligatoriske “Madkasse-“, som i går til at betale for frugt, grønsager og brød til formiddags– og eftermiddagsmad hver dag, samt frokost om fredagen. Der betales forud …