Tilbage til Støtteforeningen

Madordning

Da vi er er en udeinstitution, så passer madpakker bedre ind i vores dagligdag, hvor ofte spiser i skoven. Derfor har vi fravalgt en madordning. I stedet indbetales til Skovsneglens obligatoriske “Madkasse-“, som i går til at betale for frugt, grønsager og brød til formiddags– og eftermiddagsmad hver dag, samt frokost om fredagen.

Der betales forud til “Madkassen” den første bankdag i hver måned. Prisen er 250 kr. pr. barn, som indbetales på konto-nr. 9077-1380163604. Overførslen skal mærkes med barnets navn og efternavn. Der skal for gennemskuelighedens skyld oprettes en indbetaling pr.  barn, hvis man har flere børn i institutionern.